Intervisti

Matul dawn l-aħħar snin ġejt mistieden għal diversi intervisti u biex nagħti kummenti f’programmi televiżivi u fl-aħbarijiet. Jien nemmen li wieħed għandu ma jibżax jiddibatti u jiġġieled il-punt tiegħu jekk juri bil-provi u bl-argumenti sodi li għandu raġun u fl-istess ħin ma jiddejjaq xejn jaqbel u jfaħħar inizjattivi tajbin meta dan ikun il-każ. Tistgħu tagħfsu fuq il-links biex tiflu aktar fid-dettall:

Din hija intervista dwar il-kriżi li għandna bħalissa fl-edukazzjoni – waħda mill-issues il-kbar li hemm bżonn naħdmu fuqha immedjatament:

Il-ftehim dwar il-bdil tal-Laptops, Laptops għall-LSAs u KGAs u l-All-In-One f’kull klassi tal-Iskejjel tal-Istat:

Kummenti bħala reazzjoni li kont tajt għall-proposti elettorali għall-qasam edukattiv tal-Partit Laburista:

Intervista bħala parti mid-dibattitu mal-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew 2014:

Kummenti li tajt fi programm li ddiskuta l-ko-edukazzjoni:

Kummenti li tajt fi programm dwar transfers li ħadu Kapijiet tal-Iskejjel:

Intervista fil-programm MEA dwar l-ibbuljar fil-post tax-xogħol:

Intervista oħra fil-programm MEA dwar il-proposta li wieħed juża s-sick leave sabiex jieħu ħsieb it-tfal morda: